Project

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. De bedrijven leveren hun CO2 aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. Vervolgens wordt de CO2 in een compressorstation op druk gebracht.

De CO2 gaat per onderzeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee, circa 20 km uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 in lege gasvelden gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 km onder de Noordzee.

Porthos gaat circa 37 Mton CO2 opslaan, dat is circa 2,5 Mton CO2 per jaar gedurende 15 jaar. 

In oktober 2023 is de definitieve investeringsbeslissing voor Porthos genomen. In 2024 start de aanleg van de Porthos-infrastructuur. Naar verwachting is het systeem operationeel vanaf 2026.

Porthos is door de Europese Unie erkend als een Project of Common Interest. Zie voor meer informatie deze webpagina van de Europese Commissie.

zoom