26 juni 2019

Wim van Lieshout nieuwe projectdirecteur Porthos

Wim van Lieshout wordt per 1 juli projectdirecteur van Porthos, het project voor transport en opslag van CO2 in Rotterdam. Van Lieshout volgt Tim Bertels op, die de afgelopen twee jaar het project vormgaf.

Wim van Lieshout (57) studeerde civiele techniek in Delft en haalde zijn MBA in Enschede. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in projectmanagement, consultancy en het aansturen van organisaties. Hij werkte voor bedrijven die actief zijn op het gebied van infrastructuur, duurzame energie en afvalverwerking. Zo was hij directeur van de HVC Groep (een verzameling nutsbedrijven met acht vestigingen in noord- en midden-Nederland) en werkte hij voor ProRail. De afgelopen jaren leidde Van Lieshout zijn eigen consultancyfirma op het vlak van strategieontwikkeling en overnames in de afval- en duurzame energiesector: Waste and Energy Strategies (WEST).

Wim van Lieshout wordt ingewerkt door de vertrekkende projectdirecteur Tim Bertels. Havenbedrijf Rotterdam, EBN en Gasunie vroegen Tim Bertels (DAREL Consultancy) twee jaar geleden de mogelijkheden te verkennen om in Rotterdam een verzamelleiding voor CO2 aan te leggen waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten, en die CO2 vervolgens op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De afgelopen twee jaar heeft Bertels een projectorganisatie opgebouwd die zich heeft gericht op de technische uitwerking van dit concept, het onderzoeken van de interesse van bedrijven om hieraan deel te nemen, de business case, vergunningen en het beleidskader om het project te kunnen realiseren.

Op alle terreinen zijn flinke stappen gezet. Zo bleek dit voorjaar dat onder bedrijven ruim voldoende belangstelling is om deel te nemen en wordt nu toegewerkt naar het sluiten van contracten tussen bedrijven en de Porthos-organisatie. De MER-studie is in gang gezet en met het ministerie van EZK wordt overlegd wat nodig is van de kant van de overheid om dit systeem van de grond te krijgen. Daarmee lag de afgelopen twee jaar de focus op verkenning en onderzoek. De komende tijd worden al deze zaken verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar een definitieve investeringsbeslissing. Daarvoor moet onder andere de aanleg van de infrastructuur technisch verder worden voorbereid en moeten definitieve afspraken met bedrijven over aanlevering van CO2 gemaakt worden. Ook op de agenda staan het verkrijgen van vergunningen en het benodigde overheidsinstrumentarium voor CCUS.