09 juni 2021

Overheid steunt klanten Porthos met reservering SDE++-subsidie

De overheid reserveert € 2,1 miljard voor de vier klanten van Porthos: Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Dat bevestigde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op dinsdag 8 juni 2021 in een Kamerbrief. De bedrijven gaan CO2 afvangen in het Rotterdamse havengebied, Porthos transporteert de CO2 en slaat dit op in lege gasvelden onder de Noordzee. Met de subsidie is de realisatie van Porthos weer een stap dichterbij.

SDE++
Het bedrag komt uit de SDE++, de subsidieregeling voor projecten die de Nederlandse CO2-uitstoot verminderen. De subsidie is nodig om het verschil te overbruggen tussen de kosten voor CO2-emissierechten (ETS) en de kosten voor CO2-afvang en opslag (CCS). Op die manier daalt de CO2-uitstoot maar ondervinden de bedrijven geen concurrentienadeel.

ETS
De € 2,1 miljard is een reservering, het maximaal uit te keren bedrag over een periode van 15 jaar. Het uiteindelijke subsidiebedrag is naar verwachting een stuk lager omdat de ETS-prijs de komende jaren waarschijnlijk verder stijgt. Dit komt met name doordat het Europese CO2-reductiedoel is verhoogd van 40% naar 55% in 2030 ten opzichte van 1990, en de Europese Unie steeds meer emissierechten uit de markt haalt. De overheid betaalt jaarlijks alleen het daadwerkelijke verschil tussen ETS en de kostprijs van CCS. Als de ETS-prijs stijgt, wordt de subsidie dus minder. Komt de ETS-prijs boven de kosten voor CCS, dan stopt de subsidie.

Klimaatakkoord
CO2-afvang en -opslag is een belangrijke maatregel om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen. Het heeft drie grote voordelen: het is snel te realiseren, de bespaarde CO2-uitstoot is heel groot en het is goedkoper dan vrijwel alle andere maatregelen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de helft van de verlaging van CO2-emissies in 2030 door de industrie wordt gerealiseerd via CCS: 7,2 Mton van de 14,3 Mton per jaar. Porthos gaat 2,5 Mton CO2 opslaan per jaar, in totaal 37 Mton in 15 jaar.

Planning
De toekenning van de SDE++-subsidie is één van de belangrijkste stappen in aanloop naar de realisatie van het project. De definitieve investeringsbeslissing voor Porthos wordt genomen in het eerste kwartaal van 2022, meteen daarna start de aanleg van de infrastructuur. In 2024 wordt de eerste CO2 opgeslagen.

________________

Meer informatie