16 september 2022

Vergunningen voor CO2-opslag onder Noordzee

De vergunningen voor Porthos voor het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee, zijn onherroepelijk. De velden P18-2 en P18-4 zijn de eerste velden in Nederland waarin CO2 permanent mag worden opgeslagen.

De besluiten op de opslagvergunningen lagen ter inzage van 15 juli t/m 26 augustus 2022. Hierop zijn geen reacties ontvangen. Daarmee zijn de vergunningen onherroepelijk. Het verkrijgen van de opslagvergunningen voor de velden P18-2 en P18-4 is een belangrijke mijlpaal voor Porthos: hiermee is voldaan aan één van de voorwaarden voor het nemen van de definitieve investeringsbeslissing (FID) voor het project.

Nog een aantal andere vergunningen moeten onherroepelijk zijn voordat FID kan worden genomen. Het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het compressorstation en platform P18-A zijn nog niet onherroepelijk omdat tegen deze vergunningen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Het beroep richt zich op het gebruik van de bouwvrijstelling door Porthos. De beroepszaak is op 29 maart 2022 behandeld en de Raad van State verwacht in oktober uitspraak te doen.

Porthos werkt ondertussen door aan het project, om verdere vertraging te voorkomen en na een (positieve) uitspraak zo snel mogelijk FID te nemen en te starten met de aanleg van Porthos-infrastructuur.

________________

Meer informatie

  • Hier vindt u posters over de opslagvergunningen
  • Hier vindt u de besluiten en bijbehorende stukken