18 oktober 2023

Eerste CO2-opslag project in Nederland van start

Porthos heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen. In 2024 start in Rotterdam de bouw van het eerste grote systeem voor CO2-transport en -opslag in Nederland. Naar verwachting is het Porthos-systeem in 2026 operationeel. Met de Porthos-infrastructuur is een investeringsbedrag van € 1,3 miljard gemoeid. Nu de definitieve investeringsbeslissing is genomen, zal Porthos de definitieve opdrachten verlenen aan de aannemers die het project gaan realiseren.

De Porthos-stuurgroepleden van de moederbedrijven tekenen de definitieve investeringsbeslissing van Porthos: v.l.n.r. Pierre Bartholomeus, Managing Director New Energy (Gasunie), Berte Simons, Business unit director CTOS (EBN), Jeroen Steens, Director Commercial Delivery (Havenbedrijf Rotterdam).

Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Porthos levert aan een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven transport- en opslagservices voor CO2. De bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell gaan CO2 afvangen en aanleveren aan Porthos. Zij investeren daartoe zelf in afvanginstallaties. Porthos transporteert de CO2 vervolgens door de Rotterdamse haven naar lege gasvelden op circa 20 km uit de kust. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen op 3 tot 4 km onder de Noordzeebodem. Porthos gaat ongeveer 2,5 Mton per jaar opslaan gedurende 15 jaar, tot een totaal van circa 37 Mton. Daarmee is Porthos uitverkocht. Het transportsysteem op land dat wordt aangelegd, biedt wel ruimte voor toekomstige CO2-opslagprojecten.

Hans Meeuwsen, directeur Porthos: “De opslag van CO2 is cruciaal als we de klimaatdoelen in Nederland willen halen. Dit investeringsbesluit is een belangrijk startmoment voor toekomstige ontwikkelingen in de opslag van CO2 in Nederland.”

CO2-afvang en -opslag (CCS) is een kostenefficiënte manier om op korte termijn grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te houden. CCS is dan ook een belangrijke pijler onder het klimaatbeleid van het kabinet. Dankzij Porthos stoot de Rotterdamse havenindustrie straks ongeveer 10% minder CO2 uit. Tegelijkertijd werkt de industrie aan de transitie naar processen die gebaseerd zijn op hernieuwbare energie en grondstoffen.

Voor de realisatie van het project werkt Porthos samen met TAQA Energy, de huidige operator van de P18-gasvelden, en gespecialiseerde aannemers en leveranciers als Denys N.V., Allseas, LMR Drilling GmbH, Mannesmann Grossrohr GmbH, Corinth Pipeworks, Equans, Ensco Offshore, Van der Ven en Bonatti. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de aanleg van de betreffende infrastructuur.

De Europese Unie heeft Porthos erkend als belangrijk project om klimaatdoelen te kunnen halen en heeft het als Project of Common Interest aangemerkt en hiervoor € 102 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.