Klanten


Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Doel is het aanleggen van een verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied, waarop bedrijven de door hen afgevangen CO2 kunnen aanleveren. De Porthos-infrastructuur wordt opgezet als een open access en non-discriminatoir systeem. 

Porthos werkt samen met vier potentiële klanten. Hieronder vindt u meer informatie over het commerciële proces. Op dit moment kunnen er geen nieuwe bedrijven deelnemen aan Porthos, er is geen opslagcapaciteit beschikbaar. Porthos verkent de mogelijkheden voor het vervolg. Heeft u vragen of interesse in toekomstige mogelijkheden voor CO2-transport en -opslag? Neem dan contact met ons op via info@porthosCO2.nl. 

Expression of Interest

In het voorjaar van 2019 peilde Porthos de interesse van het bedrijfsleven in het project. Uit deze zogenaamde Expression of Interest-procedure bleek dat bedrijven ruim voldoende interesse hadden om het project verder te ontwikkelen. Vervolgens richtte Porthos zich op het sluiten van Joint Development Agreements.

Joint Development Agreement

In de Joint Development Agreements (JDA; samenwerkingsovereenkomst) spreken Porthos en de bedrijven kortgezegd af dat zij gezamenlijk toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten.

In het najaar van 2019 sloot Porthos JDA’s met Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Deze vier bedrijven worden ook wel de JDA-partners genoemd. Met het tekenen van de eerste JDA commiteerde Porthos zich door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project. De bedrijven zegden toe dat zij starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallaties.

In het najaar van 2020 werd het vervolg op de eerste JDA getekend: JDA2. In deze overeenkomst spraken Porthos en de vier bovengenoemde bedrijven af dat zij gezamenlijk blijven toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten. 

Met de bedrijven die geïnteresseerd zijn in Porthos, maar in het najaar van 2019 nog niet in staat waren om een JDA te sluiten, worden reguliere contacten onderhouden op informatieve basis.

Transport- en opslagcontract

In het voorjaar van 2021 kregen de JDA-partners SDE++-subsidie toegekend. Deze subsidie is nodig om het verschil in kosten te overbruggen tussen de ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag. Hierdoor kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen én tegelijkertijd concurrerend blijven.

In december 2021 ondertekenden Porthos en de JDA-partners de definitieve transport- en opslagcontracten. De voorwaarden bij de contracten zijn openbaar gemaakt.