Klanten


Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Doel is het aanleggen van een verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied, waarop bedrijven de door hen afgevangen CO2 kunnen aanleveren. De Porthos-infrastructuur wordt opgezet als een open access en non-discriminatoir systeem. 

Porthos werkt samen met vier klanten: Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. In december 2021 hebben deze partijen de definitieve contracten met Porthos voor de definitieve transport- en opslagcontracten transport en opslag van CO2  getekend.

In het huidige gasveld is geen verdere opslagcapaciteit beschikbaar. Porthos verkent de mogelijkheden voor het vervolg. Heeft u vragen of interesse in toekomstige mogelijkheden voor CO2-transport en -opslag? Neem dan contact met ons op via info@porthosCO2.nl. 

Voorgeschiedenis

In het voorjaar van 2019 peilde Porthos de interesse van het bedrijfsleven in het project. Uit deze zogenaamde Expression of Interest-procedure bleek dat bedrijven ruim voldoende interesse hadden om het project verder te ontwikkelen. Vervolgens richtte Porthos zich op het sluiten van Joint Development Agreements.

In het najaar van 2019 sloot Porthos JDA’s (Joint Development Agreements ofwel samenwerkingsovereenkomsten) met Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell, in het najaar van 2020 gevolgd door JDA2. Met het tekenen van de eerste JDA commiteerde Porthos zich door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project. De bedrijven zegden toe dat zij starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallaties.

In het voorjaar van 2021 kregen de JDA-partners SDE++-subsidie toegekend. Deze subsidie is nodig om het verschil in kosten te overbruggen tussen de ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag. Hierdoor kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen én tegelijkertijd concurrerend blijven.