Klanten


Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Doel is het aanleggen van een verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied, waarop bedrijven de door hen afgevangen CO2 kunnen aanleveren. De Porthos-infrastructuur wordt opgezet als een open access en non-discriminatoir systeem.

Porthos maakt afspraken met bedrijven die CO2 willen aanleveren: van een Expression of Interest, via een Joint Development Agreement naar een transport- en opslagcontract. 

Expression of Interest

In het voorjaar van 2019 peilde Porthos de interesse van het bedrijfsleven in het project. Uit deze zogenaamde Expression of Interest-procedure bleek dat bedrijven ruim voldoende interesse hadden om het project verder te ontwikkelen. Vervolgens richtte Porthos zich op het sluiten van Joint Development Agreements.

Joint Development Agreement

In het najaar van 2019 sloot Porthos Joint Development Agreements (JDA; samenwerkingsovereenkomst) met Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Deze vier bedrijven worden ook wel de JDA-partners genoemd.

In de JDA spreken Porthos en de bedrijven kort gezegd af dat zij gezamenlijk toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten. Porthos committeert zich door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project. De bedrijven zeggen toe dat zij starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallaties.

Met de bedrijven die geïnteresseerd zijn in Porthos, maar in het najaar van 2019 nog niet in staat waren om een Joint Development Agreement te sluiten, worden reguliere contacten onderhouden op informatieve basis.

Transport- en opslagcontract

De volgende stap is het sluiten van transport- en opslagcontracten. Belangrijk hierbij is dat onze JDA-partners in het najaar van 2020 SDE++-subsidie kunnen aanvragen.

SDE++-subsidie is nodig om het verschil in de kosten voor ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag te overbruggen. Hierdoor kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen én tegelijkertijd concurrerend blijven.