29 september 2020

Ontwerpbesluiten Porthos ter inzage

Het ontwerpinpassingsplan, milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen voor Porthos liggen ter inzage. Van 25 september t/m 5 november 2020 kunt u de stukken inzien op deze pagina van Bureau Energieprojecten.

Zienswijze indienen
In diezelfde periode kunt u reageren op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen door het indienen van een zienswijze. De zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten op de vergunningaanvragen. Zie voor meer informatie en de reactiemogelijkheden deze pagina van Bureau Energieprojecten.

Spreekuur
Heeft u vragen? Meld u dan aan voor een persoonlijk digitaal gesprek op 14 of 28 oktober 2020 tussen 18:00 en 20:00 uur. U kunt zich tot en met één dag voor het spreekuur aanmelden voor een gesprek, en daarbij eventueel alvast uw vragen doorgeven. Meld u aan door te bellen naar 070-379 89 79 (tijdens kantooruren) of te mailen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Meer informatie
– Informatieposters over Porthos vindt u hier.
– De publiekssamenvatting van het milieueffectrapport vindt u hier.
– Meer informatie over de procedures en besluitvorming van het project vindt u hier. Heeft u nog vragen? Bel dan met Bureau Energieprojecten: 070-379 89 79.