Ontvangt Porthos subsidie voor dit project?

Porthos probeert financiële steun te krijgen voor de kosten die gemaakt worden in de voorbereiding van het project en voor de investering in de infrastructuur. Daarbij wordt gekeken naar de verschillende budgetten die beschikbaar zijn bij onder andere de nationale overheid en de Europese Unie.

In 2018 heeft Porthos € 1,2 miljoen ontvangen van RVO en in 2019 een subsidie van € 6,5 miljoen van de Europese Commissie voor de nu lopende voorbereidende studies. Porthos heeft ook zicht op € 102 miljoen subsidie uit Brussel voor de realisatie van de infrastructuur.