Ontvangt Porthos subsidie voor dit project?

Porthos ontvangt financiële steun voor de kosten die gemaakt worden in de voorbereiding van het project en voor de investering in de infrastructuur. Voor de voorbereidende studies heeft Porthos in 2018 € 1,2 miljoen subside ontvangen van RVO en in 2019 € 6,5 miljoen subsidie van de Europese Commissie. Voor de realisatie van de infrastructuur heeft Porthos in 2021 een subsidie van € 102 miljoen uit Brussel toegekend gekregen.

In het voorjaar van 2021 kregen de klanten van Porthos SDE++-subsidie toegekend. Zij krijgen de subsidie om het eventuele verschil te overbruggen tussen de kosten van het Europese emissiehandelsysteem (ETS) en de totale kosten voor afvang, transport en opslag. Vanwege de ETS-systematiek is het de verwachting dat er op termijn steeds meer betaald moet worden voor de uitstoot van CO2. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat onze klanten veel minder, of misschien zelfs helemaal geen subsidie zullen ontvangen.

Met deze regeling kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen én tegelijkertijd concurrerend blijven.