13 april 2024

Eerste boring onder zeewering

Na een periode van voorbereiding is de bouw van de infrastructuur van CO2 -transport en -opslagproject Porthos zichtbaar van start gegaan. Zaterdag 13 april vond de eerste boring plaats onder de zeewering op de Maasvlakte.

Het toekomstige CO2-opslagproject Porthos transporteert de afgevangen CO2 door de Rotterdamse haven via een compressorstation naar een platform op circa 20 kilometer uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 permanent opgeslagen in lege (uitgeproduceerde) gasvelden op drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem. De CO2 komt straks vanuit het havengebied bij het compressorstation op de Maasvlakte. Vanaf daar loopt dan een leiding naar het platform op zee.

Casingbuis
Voor de boring onder de zeewering is een boor gebruikt met een diameter van meer dan 300 mm. Deze boor groef onder de zeewering tot net onder de zeebodem. De mantelbuis waar de CO2 -leiding doorheen gaat lopen, is ongeveer 800 mm. De boorgang wordt daarom verruimd tot een grootte van 1050 mm. De mantelbuis heeft een totale lengte van 600 meter, waarvoor in de afgelopen maand 34 buizen aan elkaar zijn gelast. Het duwen van de mantelbuis door het boorgat gebeurt ook vanaf landzijde. De CO2 -leiding zelf wordt in de loop van 2025 door de mantelbuis geleid.

Planning
In de nabije toekomst werken diverse aannemers in opdracht van Porthos ook op andere locaties in de Rotterdamse haven aan de CO2-leiding. Dit ondergrondse buizensysteem zal afgevangen CO2 van bedrijven naar het compressorstation brengen. Het systeem zal meerdere waterwegen, treinsporen en wegen in het havengebied doorkruisen. Volgens planning is de CO2-opslag  in 2026 operationeel.

Toekomstige CO2-opslagprojecten
Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam. Porthos is van plan om ongeveer 2,5 Mton CO2 per jaar op te slaan gedurende 15 jaar, in totaal ongeveer 37 Mton die vervolgens permanent onder de Noordzee opgeslagen blijft. Dankzij Porthos reduceert het Rotterdamse havenbedrijfsleven straks zijn CO2-uitstoot met zo’n 10%. Het nieuw te bouwen onshore compressorstation en in aanbouw zijnde transportsysteem biedt ruimte aan meerdere toekomstige CO2-opslagprojecten.

 

 
©PorthosCO2