Wat is Porthos?

Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, kortweg CCS). In het Klimaatakkoord is nadrukkelijk gekozen voor CCS als één van de maatregelen voor CO2-reductie.

Bij het project Porthos wordt CO2  van de industrie in de Rotterdamse haven afgevangen, getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De aanleg van Porthos is zichtbaar van start gegaan nabij Rozenburg. Op land gaat zo’n 30 kilometer leiding de grond in. En in de Noordzee nog eens een leiding tot 20 kilometer uit de kust.

Naar verwachting is het Porthos-systeem in 2026 operationeel. Een duidelijke stap op weg naar een klimaatneutraal Nederland!

Lees meer

Nieuwsberichten

Telekranen tillen de buis om op de juiste hoek voor de boring onder het Calandkanaal te bereiken.
17 juni 2024

Gestuurde boring onder Calandkanaal afgerond

Lees meer
LMR Projectleider Jorn Stoelinga werkte aan de boring onder de harde zeewering.
3 juni 2024

LMR rondt boring onder de zeewering af

Lees meer
6 mei 2024

CCS maakt klimaatneutraliteit in 2050 mogelijk

Lees meer
Bekijk al het nieuws