03 juni 2024

LMR rondt boring onder de zeewering af

Het Duitse LMR Drilling GmbH is gespecialiseerd in complexe boorprojecten voor onder meer de installatie van ondergrondse kabels en leidingen. De HDD-boring onder de zeewering was zo’n project waarbij maximale accuratesse en minimale verstoring van het oppervlak essentieel was. De boring is geslaagd; LMR heeft de werkzaamheden inmiddels bijna afgerond en de site wordt klaargemaakt om volgend jaar de CO2 zeeleiding te leggen. LMR Projectleider Jorn Stoelinga over de werkzaamheden: “In nauw overleg met alle betrokken partijen hebben we een innovatieve oplossing gevonden voor een onverwachte situatie.”

Voorbereiding op de boring
Al in 2020 schreef LMR in op de Europese tender van Porthos voor het ondergronds kruisen van de zeewering, als voorbereiding op de eigenlijke CO2-leiding. Uiteindelijk kon LMR in september ’23 beginnen met de voorbereidingen voor de horizontaal gestuurde boring: de aanleg van de toegangsweg en het uitvoeren van de zogenoemde UXO-boring. Stoelinga: “Bij een UXO-boring worden mogelijk ontplofbare oorlogsresten opgespoord. Uit voorzorg en voor maximale veiligheid hebben we deze detectieboring gedaan; nu weten we zeker dat in een straal van een meter rondom het boorgat geen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zijn achtergebleven.”

Geslaagde boring
In maart dit jaar startte het team met de opbouw van de keten, het lassen van de mantelbuis en de eigenlijke boring. “Zo’n vijf jaar geleden hebben we 100 meter verderop, op de Eerste Maasvlakte een vergelijkbare boring gedaan. Opmerkelijk is dat bij het inslaan van de casing op de Porthos-locatie op de Tweede Maasvlakte de grond nét anders is.”

Gepositioneerd onder de Noordzeebodem
“De boring onder de harde zeewering is goed verlopen”, vervolgt Stoelinga zijn verhaal. “Evenals het induwen van de HDPE-pijp in de mantelbuis en het vanaf zee ophalen van de buis vanaf de bodem van de Noordzee. Daar stuitten we wel op een moeilijkheid: de grond was anders dan vooraf berekend. Hierdoor gedroeg de pijp op zee zich anders dan verwacht en lag deze niet vlak genoeg onder de zeebodem. In druk overleg met de experts van Porthos en de andere betrokken partijen hebben we op een goede oplossing gevonden om vanaf het schip te werken en de mantelbuis binnen het gewenste profiel te krijgen. Geweldig om met elkaar een innovatief plan uit te denken en vervolgens in de praktijk uit te voeren. De pijp heeft nu de gewenste positie en diepteligging.”

Klaar voor de offshore-aansluiting
De mantelbuis is vastgelegd onder de zeebodem en zal binnenkort afgedekt worden met zand. Daarna ligt deze klaar, in afwachting voor het intrekken van de CO2 zeeleiding, die begin 2025 op de planning staat. LMR heeft de mantelbuis op land voorlopig afgedicht; het dodemansbed, zoals de damwanden worden genoemd die de duw- en trekkrachten van de boormachine opnemen, worden heel binnenkort weggehaald. Op coördinaten is de buis straks terug te vinden. Stoelinga: “Het was een mooie klus voor LMR. We hebben de aanlanding gemaakt en kunnen volgend jaar, als onderaannemer van Allseas, weer verder waar we nu afgerond hebben.”

 

Bekijk ook de video van de boring onder de zeewering: