16 juni 2021

Overeenkomst met Denys voor aanleg Porthos-landleiding

Bouwbedrijf Denys gaat de Porthos-landleiding ontwerpen en aanleggen. Denys kreeg de opdracht vrijdag gegund na een intensief Europees aanbestedingstraject van ruim een jaar.

Porthos gaat CO2 transporteren vanuit het Rotterdamse havengebied en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Denys verzorgt het detailontwerp en de aanleg van de circa 30 km lange leiding dwars door de haven.

Denys is een internationaal opererend bouwbedrijf met veel ervaring in complexe projecten op het gebied van leidinginfrastructuur. Het bedrijf is van oorsprong Belgisch en heeft ook een Nederlandse vestiging. In het aanbestedingstraject werden de aanbiedingen van verschillende partijen vergeleken op onder andere duurzaamheid. Porthos streeft naar een zo duurzaam mogelijke aanleg van de infrastructuur, onder andere door stikstof- en CO2-uitstoot te beperken.

De realisatie van de Porthos-landleiding is complex, zowel wat betreft techniek als wat betreft omgeving. De leiding wordt aangelegd in de bestaande leidingenstrook, voor het grootste gedeelte middels een open ontgraving. Daarnaast omvat de aanleg diverse gestuurde boringen, waarbij spoor- en vaarwegen worden gekruist. Denys is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor al het werk op het gebied van detailontwerp en constructie, en schakelt waar nodig andere partijen in voor specialistische onderdelen binnen het project.

Denys start per direct met het detailontwerp van de landleiding. De definitieve investeringsbeslissing voor Porthos wordt genomen als alle benodigde vergunningen binnen zijn, begin 2022. De aanleg van de Porthos-infrastructuur staat gepland voor 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt er CO2 opgeslagen onder de Noordzee.