17 december 2021

Ontwerpbesluiten opslagvergunningen ter inzage

De ontwerpbesluiten op twee vergunningaanvragen ten behoeve van Porthos liggen ter inzage. Het gaat om vergunningen voor het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee:

  1. Vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-2
  2. Wijziging van de vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-4

Van vrijdag 17 december 2021 t/m donderdag 27 januari 2022 kunt u de stukken inzien en hier op reageren. De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten.

U vindt de ontwerpbesluiten en meer informatie over de procedure en reactiemogelijkheden op de Porthos-pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/porthos. De kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier. Posters over de opslagvergunningen vindt u hier.

Online informatiebijeenkomst
Op 12 januari 2022 vindt er van 19:00 tot 20:30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van het ministerie van EZK en Porthos een toelichting op het project. Ook kunt u vragen stellen via de chat. U kunt zich aanmelden voor de online informatiebijeenkomst via het formulier op www.rvo.nl/porthos.