25 februari 2022

Ontwerpbesluit vergunning compressorstation ter inzage

Het ontwerpbesluit op de Wijziging omgevingsvergunning compressorstation voor Porthos ligt ter inzage. Van vrijdag 25 februari t/m donderdag 7 april 2022 kunt u het ontwerpbesluit inzien en hier op reageren. De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve besluit.

U vindt het ontwerpbesluit en meer informatie over de procedure en reactiemogelijkheden op de Porthos-pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/porthos. De kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier.

Hoe ziet de vergunningenprocedure er verder uit?
Afgelopen jaar is begonnen met de besluitvorming over Porthos. In september 2021 zijn de definitieve besluiten genomen over het inpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de mijnbouwvergunningen voor de offshore pijpleiding, het platform en een wijziging van de vergunning voor opslagveld P18-4. Deze besluiten lagen ter inzage van 1 oktober t/m 12 november 2021. Tegen deze besluiten is één beroep ingesteld bij de Raad van State.

Van 17 december 2021 t/m 27 januari 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de opslagvergunningen voor opslagvelden P18-2 en P1-4 ter inzage. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. In het tweede kwartaal van 2022 worden deze besluiten definitief ter inzage gelegd.