17 juni 2024

Gestuurde boring onder Calandkanaal afgerond

De horizontaal gestuurde boring onder het Calandkanaal, (HDD,  horizontal directional drilling) is succesvol afgerond. Het was een spectaculaire operatie, zowel boven de grond als onder het Calandkanaal. Om het kanaal ondergronds te kruisen  moesten twee machines naar elkaar toe boren. Op 50 meter diepte onder het kanaal hebben de boorkoppen elkaar ‘ontmoet’. Het was een boring die zeer nauwkeurig moest plaatsvinden en continu ook digitaal werd gemonitord.  Na deze ontmoeting is het geboorde gat met één machine vergroot door middel van diverse ruimgangen, zodat het groot genoeg werd voor de Porthos-leiding met een uitwendige diameter van ruim een meter (1050 mm).

Een tiental telekranen tilde de buis op om de juiste hoek te kunnen maken voor het intrekken in het boorgat. Tijdens het intrekken van de buis kwam deze vast te zitten. In nauw overleg tussen Porthos en DENYS, de hoofdaannemer voor dit deel van het project, is een effectieve oplossing gevonden en kon het uitvoeringsteam de buis succesvol loskrijgen. De buis exact is nu op exact de juiste locatie gepositioneerd en ligt klaar voor gebruik.