18 december 2020

Fijne feestdagen!

Met gepaste trots kijken wij terug op een enerverend jaar. Ondanks de coronacrisis heeft Porthos goede voortgang geboekt. Belangrijke resultaten zijn het milieueffectrapport en de vergunningaanvragen, de afspraken met de vier potentiële klanten en de € 102 miljoen subsidie van de Europese Unie. Ook op technisch gebied heeft het project grote stappen gemaakt. Volgend jaar werken wij hard verder aan het daadwerkelijk realiseren van Porthos.

Hartelijk bedankt voor uw interesse in Porthos. Fijne feestdagen en een gezond 2021!

Met vriendelijke groet,
namens het hele Porthos-team,

Wim van Lieshout
Directeur