Wie leggen het Porthos-project aan?

Het Porthos-project is opgedeeld in een aantal fasen, die soms parallel lopen en elkaar soms opvolgen. De aanleg van het land- en zeeleiding transportnetwerk, de bouw van het compressorstation en het koelwaterpompgebouw en het aanpassen van het platform zijn Europees aanbesteed. Het overzicht hieronder geeft aan welke hoofdaannemers zijn gecontracteerd voor de diverse bouwwerkzaamheden:

Werkzaamheden Hoofdaannemer(s)
Onshoreleiding DENYS NV en LMR Drilling GmbH
Compressorstation Bonatti Società per Azioni
Koelwaterinlaatgebouw G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf
Platform TAQA
Putten TAQA
Offshoreleiding Allseas