Wanneer start de opslag van CO2?

Porthos werkt op dit moment aan de vergunningenprocedures en de uitwerking van de technische details.

Porthos verwacht in 2023 de definitieve investeringsbeslissing te nemen. Zodra de investeringsbeslissing is genomen, start de aanleg van de infrastructuur. Het systeem is naar verwachting operationeel vanaf 2026.

Voor meer informatie:
Huidige werkzaamheden en tijdlijn
Informatiefilmpje “Milieueffectrapportage & vergunningen”