Wanneer start de opslag van CO2?

Porthos werkt op dit moment aan de technische onderbouwing, de milieueffectenrapportage en het maken van afspraken met bedrijven en de overheid.

Porthos verwacht in het najaar van 2021 een definitief investeringsbeslissing te nemen. Zodra de investeringsbeslissing is genomen, start de aanleg van de infrastructuur. Naar verwachting wordt het systeem in 2024 in gebruik gesteld.