Wanneer start de opslag van CO2?

Porthos werkt op dit moment aan de technische uitwerking, vergunningen, milieueffectrapportage en het maken van afspraken met bedrijven en de overheid.

Porthos verwacht de definitieve investeringsbeslissing te nemen in de tweede helft van 2022. Zodra de investeringsbeslissing is genomen, start de aanleg van de infrastructuur. Het systeem is naar verwachting operationeel vanaf 2024/2025.

Voor meer informatie:
Huidige werkzaamheden en tijdlijn
Informatiefilmpje “Milieueffectrapportage & vergunningen”