Wanneer start de opslag van CO2?

In oktober 2023 is de definitieve investeringsbeslissing voor Porthos genomen. In januari 2024 start de aanleg van de Porthos-infrastructuur. Naar verwachting is het systeem operationeel vanaf 2026.