Waarom wordt dit CO2-project ontwikkeld?

Porthos biedt bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te verminderen in de periode dat alternatieve, duurzame technieken nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Hiermee kan al heel snel een bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen in Nederland en de energietransitie.

CCS (Carbon Capture and Storage, ofwel CO2-afvang en -opslag)  is een relatief goedkope maatregel die al op korte termijn de CO2-uitstoot fors kan verminderen. Het langetermijndoel blijft de verduurzaming van industriële productieprocessen.