Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

De leiding op land komt te liggen in de bestaande leidingstrook langs de A15, via Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte. De leiding op land is circa 30 kilometer lang.

Via een compressorstation gaat er vervolgens een leiding onder de Noordzeebodem naar een platform op zo’n 20 kilometer uit de kust. Vandaar gaat de CO2 naar lege (uitgeproduceerde) gasvelden, ruim drie kilometer onder de Noordzeebodem.