Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

De leiding op land komt te liggen in de bestaande leidingstrook langs de A15, via Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte. De leiding op land is circa 30 km lang.

Vervolgens gaat er een leiding onder de Noordzeebodem naar een leeg gasveld op zo’n 20-25 km uit de kust.