Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

De leiding op land komt te liggen in de bestaande leidingstrook langs de A15, via Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte. De leiding op land is circa 30 km lang. Vervolgens gaat er een leiding onder de Noordzeebodem naar een leeg gasveld op zo’n 20 km uit de kust.