01 oktober 2021

Besluiten Porthos ter inzage

De besluiten op het inpassingsplan en vier vergunningaanvragen van Porthos liggen ter inzage. Van vrijdag 1 oktober 2021 t/m vrijdag 12 november 2021 kunt u de stukken inzien en hier tegen in beroep gaan.

Alle besluiten en meer informatie over de procedure vindt u op de Porthos-pagina van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/porthos.

Besluiten
Het besluit op het inpassingsplan ligt ter inzage. Daarnaast liggen de besluiten op de volgende vier vergunningaanvragen ter inzage:

  1. Omgevingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet voor het compressorstation
  2. Omgevingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet voor het P18-A-platform
  3. Vergunning op grond van de Mijnbouwwet voor de CO2-transportleiding op zee
  4. Wijziging vergunning op grond van de Mijnbouwwet voor permanent opslaan van CO2 in voorkomen P18-4

Bij de ontwerpen voor bovengenoemde besluiten lag ook een ontwerp ter inzage voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze vergunning heeft Porthos ingetrokken als gevolg van het in werking treden van de partiƫle bouwvrijstelling. In de plantoelichting van het inpassingsplan wordt hier uitgebreid op ingegaan. Er ligt daarom geen Wnb-vergunning ter inzage.

Bent u het niet eens met de besluiten?
U kunt de Raad van State van vrijdag 1 oktober 2021 t/m vrijdag 12 november 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan.

Terinzageleggingen andere besluiten
Voor Porthos zijn nog meer vergunningen nodig, waaronder opslagvergunningen voor het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Deze vergunningen doorlopen een eigen procedure van zienswijzen en beroep, waarvoor apart een kennisgeving zal worden gepubliceerd.

Meer informatie en reactiemogelijkheden
Alle besluiten en meer informatie over de procedure en reactiemogelijkheden vindt u op www.rvo.nl/porthos. De kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier. Met vragen over de procedure kunt u bellen met RVO op telefoonnummer 070-379 89 79.