15 juli 2022

Besluiten opslagvergunningen ter inzage

Van vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 liggen de besluiten op twee vergunningaanvragen voor Porthos ter inzage. Het gaat om de vergunningen voor het opslaan van CO2 in de lege gasvelden in de Noordzee:

  • Opslagvergunning voor opslagveld P18-2
  • Wijziging van de opslagvergunning voor opslagveld P18-4

Van 17 december 2021 t/m 27 januari 2022 lagen de ontwerpbesluiten op deze vergunningen ter inzage. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend op de ontwerpbesluiten, kan van 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 beroep instellen.

U vindt de besluiten en meer informatie over de procedure op de Porthos-pagina voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/porthos. De kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier. Posters over de opslagvergunningen vindt u hier.

Hoe ziet de vergunningenprocedure er verder uit?

Afgelopen jaar is begonnen met de besluitvorming over Porthos. In september 2021 zijn de definitieve besluiten genomen over het inpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de mijnbouwvergunningen voor de offshore pijpleiding, het platform en een wijziging van de vergunning voor opslagveld P18-4. Deze besluiten lagen ter inzage van 1 oktober t/m 12 november 2021. Tegen deze besluiten is één beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 29 maart 2022 is vanuit de Raad van State de beroepszaak behandeld. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.

Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 lag het ontwerpbesluit voor de wijziging van de omgevingsvergunning van het compressorstation ter inzage. Er zijn in deze periode twee zienswijzen ingediend. In het 3e kwartaal van 2022 wordt dit besluit definitief ter inzage gelegd.