07 september 2023

Besluit vergunning compressorstation ter inzage

Het besluit Wijziging omgevingsvergunning bouw compressorstation voor Porthos ligt ter inzage van vrijdag 1 september t/m vrijdag 13 oktober 2023. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U vindt de relevante documenten en informatie over de procedure op deze Porthos-pagina op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier.