01 september 2022

Besluit uitvoeringsvergunningen buiten coördinatie

In de Staatscourant van 1 september 2022 is door de Minister van Economische Zaken en Klimaat het besluit gepubliceerd om een aantal uitvoeringsvergunningen voor Porthos buiten de rijkscoördinatieregeling aan te vragen.

Voor deze vergunningen worden de reguliere aanvraagprocedures doorlopen bij het bevoegd gezag.

Het gaat om uitvoeringsvergunningen voor de realisatie van de CO2-transportleiding door het havengebied, zoals:

  • omgevingsvergunningen;
  • watervergunningen;
  • spoorwegvergunning;
  • vergunning van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Ook de watervergunning voor de CO2-transportleiding onder de zeewering van de Maasvlakte en de Maasgeul wordt via de reguliere procedures aangevraagd.

Het volledige bericht in de Staatscourant leest u via deze link.