Wat is een Joint Development Agreement?

Porthos maakt afspraken met bedrijven die CO2 willen aanleveren. In de Joint Development Agreements (ook wel JDA’s of samenwerkingsovereenkomsten) spreken Porthos en de bedrijven af dat zij gezamenlijk toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten.

In het najaar van 2019 tekende Porthos JDA’s met vier bedrijven: Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Porthos verplichtte zich om door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project. De bedrijven verplichtten zich om te starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallatie.

In het najaar van 2020 werd het vervolg op de eerste JDA getekend: JDA2. In deze overeenkomst spraken Porthos en de vier bovengenoemde bedrijven af dat zij gezamenlijk blijven toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten. Naar verwachting ondertekenen Porthos en de bedrijven de definitieve transport- en opslagcontracten in het najaar van 2021.

Klik hier voor meer informatie over het commercieel proces.