Wat is een Joint Development Agreement?

Porthos maakt afspraken met bedrijven die CO2 willen aanleveren. In de Joint Development Agreements (ook wel JDA’s of samenwerkingsovereenkomsten) spreken Porthos en de bedrijven af dat zij gezamenlijk toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten.

Porthos verplicht zich om door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project. De bedrijven verplichten zich om te starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallatie.